निळोबाराय अभंगगाथा

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


द्वारकेचि मूर्ती एकनाथा घरी । पाणी वाहे हरि कावडीने ॥१॥
श्रीखंडया चंदन उगाळूनि करी । वस्त्र गंगातीरी धूत असे ॥२॥
सेवेसी तत्पर उभा ठायी ठायी । देवपूजेसमयी तिष्ठतसे ॥३॥
निळा म्हणे देव रावे ज्याचे घरी । दत्तचौपदार करितसे ॥४॥
 
दासोपंतांचा अभिमान । गेला घेताची दर्शन ॥१॥
धन्य धन्य एकनाथा । तुमचे चरणी माझा माथा ॥२॥
दत्तात्रय चोपदार येथे उभे क।ठीकर ॥३॥
यवन अंगावरी थुंकला । प्रसाद देवुनी मुक्‍त केला ॥४॥
निळा शरण तुमच्या पाया । अनन्यभावे नाथराया ॥५॥
 
सकल संतांचा हा राजा । स्वामी एकनाथ माझा ॥१॥
ज्यांचे घेताचि दरुषण । पुन्हा नाही जन्म मरण ॥२॥
ज्यांचे वाचिता भागवत । प्राणी होय जीवन मुक्‍त ॥३॥
निळा म्हणे लीन व्हावे । शरण एकनाथा जावे ॥४॥
 
मातापिता समर्थ । स्वामी माझा एकनाथ ॥१॥
काळ रुळतो चरणी । देवा घरी वाहे पाणी ॥२॥
ज्यांचे अनुग्रहे करुन । झालो पतित पावन ॥३॥
जो वसे प्रतिष्ठानी । निळा त्यासी लोटांगणी ॥४॥
 
धन्य धन्य गोदातीर धन्य प्रतिष्ठान । धन्य तेथील जन रहिवासी ॥१॥
कॄष्णकमलातीर्थी चरण नाथांचे । उद्धरी जगाचे कलिदोष ॥२॥
जया तीर्थी स्नान तत्पदी दर्शन । पूर्वज उद्धरण कुळासहित ॥३॥
निळा म्हणे जया घडो तेथील वारी । तया पुण्यासही न वर्णवे ॥४॥
 
भानुदासाचे कुळी महाविष्णुचा अवतार ।
आदी क्षेत्री स्थान वस्ती गोदातीर ॥१॥
ओवाळु आरती स्वामी एकनाथा ।
तुमचे नाम घेता हरे भवभयचिंतां ॥२॥
जनार्दनाची कॄपा दत्तात्रयाचा प्रसाद ।
भागवती टीका नारायण आत्मबोध ॥३॥
ब्रह्मा विष्णु महेष ज्यासी छळावया येती ।
नढळे ज्याची निष्ठा होसी एकात्मता भक्‍ति ॥४॥
कावडीने पाणी ज्या घरी चक्रपाणि वाहे ।
अनन्य भक्‍तिभावे निळा वंदी त्याचे पाय ॥५॥

हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.