धर्मराजाचे दुर्गास्तवन

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> श्री गणेशाय नमः|

नगरी प्रवेशले पंडुनंदन| तो देखिले दुर्गास्थान| धर्मराजा करी स्तवन|जगदंबेचे तेधवा||१||

जय जय दुर्गे भुवनेश्वरी|यशोदागर्भसंभवकुमारी| इन्दिरारमणसहोदरी|नारायणी चंडीके अंबीके||२||

जय जय जगदंबे भवानी|मूळप्रकृती प्रणवरुपिणी| ब्रह्मानंदपददायिनी|चिद्विलासिनी जगदंबे||३||

जय जय धराधरकुमारी|सौभाग्यगंगे त्रिपुरसुंदरी| हेरंबजननी अंतरी|प्रवेशी तू अमुचिया||४||

भक्तहृदयारविंद्रभ्रमरी| तुझिया कृपावलोकने निर्धारी| अतिमूढ तो निगमार्थ करी|काव्यरचना अद्भुत||५||

तुझिया आपंगते करून्|जन्मांधासी येती नयन्| पांगुळ धावे पवनाहून|करी गमन त्वरेने||६||

जन्माधाराभ्य जो मुका|होय वाचस्पतीसम बोलका| तू स्वानंदसरोवरमराळिका|होसी भाविका सुप्रसन्न||७||

ब्रम्हानंदे आदि जननी|तव कृपेची नौका करुनी| दुस्तर भवसिंधु लंघोनी|निवृत्ती तटा नेईजे||८||

जय जय आदि कुमारीके|जय जय मूळपीठनायिके| सकल सौभाग्यदायिके|जगदंबिके मूळप्रकृती||९||

जय जय भर्गप्रियभवानी|भवनाशके भक्तवरदायिनी| समुद्रकारके हिमनगनंदिनी|त्रिपुरसुंदरी महामाये||१०||

जय आनंदकासारमराळिके|पद्मनयन दुरितकानन पावके| त्रिविध ताप भवमोचके|सर्व व्यापके मृडानी||११||

शिवमानस कनक लतिके|जय चातुर्य चंपक कलिके| शुंभनिशुंभ दैत्यांतके|निजजनपालके अपर्णे||१२||

तव मुखकमल शोभा देखोनी|इंदुबिंब गेले गळोनी| ब्रम्हादिके बाळे तान्ही|स्वानंदसदनी नीजवीसी||१३||

जीव शीव दोन्ही बालके|अंबे तुवा नीर्मीली कौतुके| जीव तुझे स्वरुप नोळखे|म्हणोनी पडला आवर्ती||१४||

शीव तुझे स्मरणी सावचित्त|म्हणोनी अंबे तो नित्यमुक्त| स्वनंदपद हातासी येत्|कृपे तुझ्या जननीये||१५||

मेळवुनी पंचभूतांचा मेळ्|तुवा रचिला ब्रह्माडगोळ| इच्छा परतता तत्काळ|क्षणात निर्मूळ करीसी तू||१६||

अनंतबालसूर्य श्रेणी|तव प्रभेमाजी गेल्या विरोनी| सकल सौभाग्य शुभकल्याणी|रमा रमणे वरप्रदे||१७||

शंबरारि रिपुवल्लभे|त्रैलोक्यनगरारंभस्तंभे| आदिमाये आदिप्रभे|सकळारंभे मूळप्रकृती||१८||

जय जय करुणामृतसरीते|निजभक्तपालके गुणभरीते| अनंत ब्रह्मांडपालके कृपावंते|आदिमाये अपर्णे||१९||

सच्चिदानंद प्रणवरुपिणी|चराचरजीव सकलव्यापिणी| सर्गस्थित्यंतकारिणी|भवमोचनी महामाये||२०||

ऐकोनी धर्मराजाचे स्तवन्|दुर्गादेवी झाली प्रसन्न| म्हणे तव शत्रू संहारून्|रीज्यी स्थापीन धर्मा तू ते||२१||

तुम्ही वास करावा येथे|प्रकटो नेदी जनाते| शत्रू क्षय पावती तुमचे हाते|सुख अद्भुत तुम्हा होय||२२||

तुवा जे केले स्तोत्रपठण्|हे जो करील पठण श्रवण| त्यासी सर्वदा रक्षीन्|अंतर्बाह्य निजांगे||२३||

<poem>

हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.