देवीला दंडवत

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> दंडवत सांग माझा दंडवत सांग दंडवत सांग माझा दंडवत सांग ॥धृ॥

कोल्हापुरच्या अंबाबा‌ईला तुळजापूरच्या भवानीला माहूरच्या रेणूकेला दंडवत सांग ॥१॥

सप्तशृंगी जगदंबेला म्हैसुरच्या चामूंडेला काशीच्या अन्नपूर्णेला दंडवत सांग ॥२॥

शिवनेरीच्या शिवा‌ईला प्रतापगडच्या भवानीला पुण्याच्या पर्वतीला दंडवत सांग ॥३॥

कांचीपूरच्या कामाक्षीला मदुरा‌ईच्या मिनाक्षीला देवी कन्याकुमारीला दंडवत सांग ॥४॥

अष्टभूजा पद्मावतीला चतु:शृंगीच्या जोगेश्वरीला देवी अंबेजोगा‌ईला दंडवत सांग ॥५॥

कलकत्तेच्या कालिकेला कार्ल्याच्या एकविरेला गोव्याच्या शांतादुर्गेला दंडवत सांग ॥६॥

वज्रेश्वरी शारदादेवीला सरस्वती शाकंबरीला सर्वशक्ति गायत्रीला दंडवत सांग ॥७॥

सप्तशृंगी व्याघ्रांबरीला संतोषी शितळादेवीला पतिव्रता सीतादेवीला दंडवत सांग ॥८॥

आशागडच्या संतोषीला डहाणूच्या महालक्ष्मीला विरारच्या जिवदानीला दंडवत सांग ॥९॥

<poem>

हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.