दशावतारांची भूपाळी

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

जन म्हणा हो श्रीहरि । प्रातःकाळी स्मरण करी ।
तेणे तराल भवसागरी । हा निर्धार भंरवसा ॥ ध्रु ॥

वेद नेले निशाचरी । मत्स्यरुप झाले हरी ।
कार्य ब्रह्मयाचे करी । शंखासुर वधोनिया ॥ १ ॥

दैत्य मातले भूमंडळी । पृथ्वी नेली रसातळी ।
कूर्मरुपी हो वनमाळी । पृष्ठी धरिली मेदिनी ॥ २ ॥

मही डळमळी पहा हो । देव झाले वराह हो ।
मग वधियेले दैत्य दानवो । पृथ्वी दाढे धरोनिया ॥ ३ ॥

पुत्र पित्याने गांजिला । तो हा नरहरि स्मरता झाला ।
स्तंभी अवतार धरियेला । भक्त रक्षिला प्रह्‌लादा ॥ ४ ॥

याग करिता झाला बळी । इंद्र कांपिन्नला चळचळी ।
वामनरुपी हो वनमाळी । धाली पाताळी बळीराजा ॥ ५ ॥

रेणुके उदरी भार्गव झाले । राजे समस्त संहारिले ।
राज्य ब्राह्मणा दीधले । सुखी केले भूदेव ॥ ६ ॥

सूर्यवंशी रघुनंदन । वानर सैन्य मिळवून ।
सागर पाषाणी बांधून । संहारिले राक्षसा ॥ ७ ॥

कारागृही अवतरले । श्रीकृष्ण गोकुळी वाढिन्नले ।
कंसचाणूर मर्दिले । राज्य स्थापिले उग्रसेना ॥ ८ ॥

बौद्ध अवतार धरियेला । जन हा बहुत कष्टी झाला ।
मग कलीस वरा दीधला । आपण राहिले निद्रिस्थ ॥ ९ ॥

पुढे कलंकी होणार । ऐसा शास्त्राचा निर्धार ।
मग फिरेल भवसंदेह । या हो विश्वजनाचा ॥ १० ॥

दशावतारांची भूपाळी नित्यस्मरा प्रातःकाळी ।
दास म्हणे हो भूमंडळी भाग्यवंत होतील ॥ ११ ॥

हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.