तुळशीची आरती/वृंदावनवासी जय माये तुळस

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


वृंदावनवासी जय माये तुळसी ।
शिवहरिब्रह्मादीकां तूं वंद्य होसी ॥
मृत्युलोकी प्रगटुनि भक्ता उद्धरिसी ।
तुझें दर्शन होतां जळती अघराशीं ॥ १ ॥

 
जय देव जय देवी जय तुळसी माते ।
करिं वृद्धीं आयुध्य नारायणवनिते ॥ धृ. ॥
 
कार्तिकशुक्लद्वादशि कृष्णाशीं लग्न ।
तुझे वृंदावनी निशिदिनिं श्रीकृष्ण ॥
स्वर्गाहुनी वृष्टी करिती सुरगण ।
भक्त चिंतन करितां करिसी पावन ॥ जय. ॥ २ ॥

त्रिभुवनिं तुझी सेवा करिती त्रिकाळ ।
त्यांतें सुख देऊनी तारी गोपाळ ॥
तुझें स्तवन ऎकुनि कांपति कळिकाळ ।
पावन करि मज म्हणे मोरो बल्लाळ ॥ जय. ॥ ३ ॥


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg