चंदगडी बोली लोकगीते

विकिस्रोत कडून

लोकगीत

बंधु मुराळी माझा यला

त्यला वळकील शिवारातु

शेन केराचे माझ्ये हातु

ज्वारी बुडवील रांजणातु

ज्वादी जमखाणा सोपीयातु


काय बंधुला केले ताटु

जिरे साळीचा साळीचा रांधला भातु

वन गाईचं वर तुपू

केगदी लिंबुच लोणचं पाकु

पेाळी पुरणाची नाजु एकु

आणि बंधुला केले ताटु

अनुवाद[संपादन]

मुराळी भाऊ माझा आला

त्याला आळखले मी शेतातून

शेण-कचर्‍याचे माझे हात

ते कसे बुडवू भांड्यात


जमखाना हांतरला सोप्यात

भावासाठी काय केले ताट

जिरे साळीचा शिजविला भात

वरून वन गाईच तुप

कागदी लिंबूचे लोणचे पाक

पुरणाची नाजुक पोळी एक

असे भावासाठी केले ताट

बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.