गीतेची आरती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> जय देव जय देवी जय भगवद्‌गीते । आरती ओवाळूं तुज वेदमाते ॥ धृ. ॥

सुखकरणी दु:खहरणीं जननी वेदांची । अगाध महिमा तुझा नेणें वीरिंची ॥ ते तूं ब्रह्मी तल्लिन होसी ठायींची । अर्जुनाचे भावें प्रगटे मुखींची ॥ १ ॥

सातशतें श्लोक व्यासोक्ती सार । अष्टादशाध्य इतुका विस्तार ॥ एक अर्ध पाद करितो उच्चार । स्मरणमात्रें त्यांच्या निरसे संसार ॥ जय. ॥ २ ॥

तुझा पार किती वर्णू मी दीन । अनन्यभावे तुज आलो मी शरण ॥ सनाथ करी माये कृपा करून । बाप रखुमादेवी वरदासमान ॥ जय. ॥ ३ ॥


<poem>

PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg