खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने

विकिस्रोत कडून
खुल्या व्यवस्थेकडे
खुल्या मनाने
(मुक्त अर्थव्यवस्था, गॅट करार विषयक लेख)
शरद जोशी
जनशक्ती वाचक चळवळ

________________

खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने शरद जोशी अक्षर जुळणी प्रकाशक गणेश मुद्रा जनशक्ती बुक्स ॲण्ड पब्लिकेशन प्रा. लि. ६९२, बुधवार पेठ, जनशक्ती वाचक चळवळ, पुणे ४११ ००२. 'पिनाक',२४४, समर्थनगर, औरंगाबाद. ४३१ ००१. मुखपृष्ठ सरदार -९८६०५१६०३८ 20 : (०२४०) ६९९ २०५० © शरद जोशी मुद्रक प्रथमावृत्ती राजमुद्रा, औरंगाबाद ८ नोव्हेंबर २००३ मूल्य द्वितीयावृत्ती १९०/- रु. || ३ सप्टेंबर २००८