कल्याण स्तवन, रामचंद्रपंत अमात्यकृत

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

रामचंद्रपंत पंत अमात्यकृत कल्याण स्तवन[संपादन]

सत्यस्वरूप निर्विकार। जाले तदाकार अंतर । आणि सगुण साक्षात्कार । निरंतर ॥

ऐसे जे साधू भले । जे स्वामी समागम लाभले । त्यांची वंदिता पावले । घडे अलभ्य लाभ ॥

त्यंचे वर्णावे स्वरूप । तरी ते नित्य कल्याणरूप । स्मरणमात्रे प्राणी अमूप । तरती भवसागरि॥

त्यांच्या कृपावलोकने । अक्षई सुख लाधणे । त्यांची कृपा होणे । पूर्वपुण्येकरून ॥

ऐसे जे सज्जन । त्यांचे करिता चिंतन । तेणे होइजे धन्य । इह आणि परत्री ॥

बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.