एकच प्याला (मराठी नाटक)

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
  1. एकच प्याला (मराठी नाटक)/अंक पहिला
  2. एकच प्याला (मराठी नाटक)/अंक दुसरा
  3. एकच प्याला (मराठी नाटक)/अंक तिसरा
  4. एकच प्याला (मराठी नाटक)/अंक चवथा
  5. एकच प्याला (मराठी नाटक)/अंक पाचवा


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.