आदिशक्ति भवानी स्तोत्र

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> नमो आदिमाया भगवती । अनादि सिध्दमूळ प्रकृति ॥ महालक्ष्मी त्रीजगती । बया दार उघड, बया दार उघड ॥१॥

हरिहर तुझे ध्यान करिती । चंद्रसुर्य कानी तळपती । गगनी ते तारांगणे रुळती । तेवी भांगी भरिले मोती ॥ बया दार उघड ॥२॥

नवखंड पृथ्वी तुझी चोळी । सप्तपाताळी पाऊले गेली ॥ एकवीस स्वर्ग मुगूटी झळाळी । बया दार उघड ॥३॥

जगदंबा प्रसन्न झाली । भक्‍तिकवाडे उघडली शंख चंद्राकित शोभली रुपसुंदरा साबळी । कोटीचंद्र सूर्य प्रभा वेल्हाळी । एका जनार्दनी माऊली । करी कृपेची साउली । भक्‍त जनाकारणे संपूर्ण झाली । बया दार उघड, बया दार उघड ॥४॥

<poem>

PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg