विविधामाप (माईम) शोधा

Jump to navigation Jump to search

हे पान विविधामाप (माईम)-प्रकारांकरिता संचिकांची चाळणी करण्याची सुविधा पुरवते. Input:contenttype/subtype, e.g. image/jpeg.

खाली # ते # पर्यंतच्या कक्षेतील निकाल दाखविले आहेत.

पहा (मागील ५० | पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

  1. (अधिभारण करा) करुणादेवी.djvu . . १,७४८ × २,४८१ . . १.९६ मे.बा. . . शंतनू . . १४:११, ३ एप्रिल २०१२
  2. (अधिभारण करा) चित्रा नि चारू.djvu . . १,७४८ × २,४८१ . . १.८७ मे.बा. . . शंतनू . . १९:५३, २४ मार्च २०१२
  3. (अधिभारण करा) फुलाचा प्रयोग.djvu . . १,७४८ × २,४८१ . . २.२५ मे.बा. . . Phe . . ००:४३, १५ फेब्रुवारी २०१२
  4. (अधिभारण करा) स्मृतिपर्व २.djvu . . २,४७९ × ३,५०८ . . ७.८४ मे.बा. . . संतोष दहिवळ . . १२:४४, ८ एप्रिल २०१२

पहा (मागील ५० | पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).