समर्थस्तवन

विकिस्रोत कडून
(अनंत कवी कृत समर्थस्तवन पासून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search


निर्माणस्थळ गौतमी परि महाकृष्णातिरीं जो वसे |

कांतासंग नसे, प्रपंचही नसे, आशा दुराशा नसे ||

ज्याला उत्तम रामदास म्हणती, त्रैलोक्य वंदीतसे |

ऐसा सदगुरु हा अनंत कविचा बद्धांस तारीतसे ||१||


वस्त्रें हुर्मुजी भरजरीं पटकुले, माथा चिराही वसे |

कायें सुंदर गौरवर्ण विलसे भाळीं अवाळू असे ||

स्वामींचा कविता समुद्र अवघा कल्याण लीहीतसे |

ऐसा सदगुरु हा अनंत कवीचा बद्धांस तारीतसे ||२||


ज्याची पूर्ण समाधि सज्जनगडी गुप्त प्रकारें असे |

पादूकांवरि शेष शोभतसे, दोन्हीकडे आरसे |

ज्याची पुण्यतिथी सुदीन नवमी उत्साह होतो असे |

ऐसा सदगुरु हा अनंत कवीचा बद्धांस तारीतसे ||३||


जेणे सात्त्विक राजसादिही तिन्ही आत्मस्थिती आटले |

वेदांताबुधीचे प्रभाव अवघे जेणें निराकर्णिले |

विज्ञानें भवसिंधु पार तरला जिंकोनी साही धुरा |

ऐसा सदगुरु रामदास विलसे, जो निस्पृहाचा तुरा ||४||


ज्याची गाढ उपासना जरी असे जाणे अयोध्यापती |

नेणें त्याहुनी अन्य दैवत असे ऐशी जयाची स्थिती |

ज्याचा गुप्त विचारही परि असे नारी नरा लेकुरा |

ऐसा सदगुरू रामदास विलसे, जो निस्पृहाचा तुरा ||५||


सह्याद्रीगिरीचा विभाग विलसे मंदारशृंगापरी |

नामें सज्जन जो नृपें वसविला श्रीउर्वशीचे तिरीं |

साकेताधिपती, कपी, भगवती हे देव ज्याचे शिरीं |

तेथे जागृत रामदास विलसे, जो या जनां उद्धरी ||६||


|| जय जय रघुवीर समर्थ ||


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg