सदस्य:QueerEcofeminist/sandbox

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
पानांची स्थिती संख्या
प्रमाणित‎ ३५५
मुद्रितशोधन‎ १,१७०
समस्यादायक‎ ३८
तपासणी करायचे साहित्य‎ २५,४७७
मजकुराविना‎ १२

पान नामविश्वातील पाच प्रकारच्या पानांची आकडेवारी वरील तक्त्यामधे दिली आहे. आपण आपल्या आवडीनुसार ओसीआर, तपासणी, चुकीच्या दुरुस्त्या, मुद्रितशोधन, प्रमाणन करू शकता. त्यासाठी त्या त्या वर्गाच्या पानांवर जाऊन आपल्या आवडीचे पुस्तक निवडा व त्यावर काम सुरू करा.