बनशंकरी आरती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

II श्री बनशंकरीची आरती II

न कळशी ब्रह्मादी का अगम्य गुणमहिमा II योगी माहेश्वरी नाही तुझी सीमा II धन्य भक्त या तवचरणी प्रेमा II जयदेवी जयदेवी जय शाकंभरी II आरती ओवाळू तुजमा चौंडेश्वरी II जयदेवी जयदेवी II धृ II निर्मळ गंगा वाहे मलप्रभातीरी II बनामध्ये वास केला सुंदरी II अखंड जयजयकार करती सुरवरी II अखंड उत्साह आनंद गजरी II जयदेवी जयदेवी .........१ पौषमासी महापोर्णिमेदिवशी II बहुत शाखा प्रिय तुज शाकंभरी II तिळगुळ तम्बीठ अन कोशिंबिरी II दिव्य नानामृत वरवर या क्षीरी II जयदेवी जयदेवी ........२ अपार आराधना बनगजरी होती II ब्रह्मा माहेश्वरी तू विष्णुशक्ती II त्रिशूल खड्ग शस्त्र हाती झळकती II ऐसी तुझी आकृती जय मंगलमूर्ती II जयदेवी जयदेवी ...३ तुझिया नामे कामे पळती कळीकाळ II भक्त रक्षण माते तू पूर्ण कृपाळ II तुझिया दर्शने सफळती सकळ II जयराम कृष्णदास तुझे लडीवाळ II जयदेवी जयदेवी .........४