प्राचीन मराठी

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
मथळा मजकूर मथळा मजकूर मथळा मजकूर मथळा मजकूर मथळा मजकूर अर्थ
उदाहरण जेणे रसातल उण मत्स्यरुपें वेद आणियले / मनुशिवक वाणियले / सो संसार सायर तारण मोहंतो रावो नारायण “ मानसोल्लास` अथवा `अभिलषितार्थ चिंतामणी` चालुक्य राजा सोमेश्वरा इ.स.११२९[१]
उदाहरण सललियपयसंचारा पयडियमयणा सुवण्णरयणेल्ला मरहठ्ठय भासा कामिणी य अडवीय रेहंती धर्मोपदेशमाला इ.स. ८५९ उदाहरण उदाहरण
उदाहरण दढमडह सामलंगे सहिरे अहिमाण कलहसीले य / दिण्णले गहिल्ले उल्लविरे तत्थ मरहट्टे उद्योतनसूरीचा कुवलयमाला - इ.स. ७७८ उदाहरण उदाहरण
उदाहरण श्री चावुंडराजे करवियले, श्री गंगाराजे सुत्ताले करवियले उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
  1. http://www.majhapaper.com/2012/02/09/%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%9A%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80/