प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


राजा रवी वर्मा यांनी काढलेले कार्तिक स्वामींचे चित्र

प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र हे हिंदू धर्मातील एक स्तोत्र आहे.

या स्तोत्राचे पठणाने केल्याने बुद्धीमध्ये वाढ होते, असे म्हणतात.तसेच विद्यार्थ्यांना विशेष लाभ होतो व त्यांची बुद्धी अधिक तीक्ष्ण होते.

प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र[संपादन]

श्री गणेशाय नमः

श्री स्कंद उवाच -

योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनंदनः |

स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शंकरसंभवः ||

गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः |

तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिस्च षडाननः ||

शब्दब्रह्म समुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः |

सनत्कुमारो भगवान् भोग मोक्ष फलप्रदः ||

शरजन्मा गणाधीशः पूर्वजो मुक्ति मार्गकृत् |

सर्वागम प्रणेता च वांछितार्थ प्रदर्शनः ||

अष्टाविंशति नामानि मदीयानीति यः पठेत् |

प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् ||

महामंत्रमया नीती मम नामानुकीर्तनम् |

महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ||

|| इति श्री रुद्रयामले प्रज्ञाविवर्धनाख्याम् श्रीमत्कार्तिकेयस्तोत्रम् संपुर्णम्||