पान:Yugant.pdf/3

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.


पहिली आवृती : १९६७
पाचवी आवृती : १९८१
दहावी आवृती : १९९७
पंधरावी आवृती : २००४
सोळावी आवृती : २००६
सतरावी आवृती : २००८
अठरावी आवृती : २०१०
एकोणीसावी आवृती : २०११
वीसावी आवृती : २०१३
एकवीसावी आवृत्ती : २०१५

संस्थापक :
रा. ज. देशमुख
डॉ. सुलोचना देशमुख


© जाई निंबकर

प्रकाशक :
देशमुख आणि कंपनी (पब्लिशर्स) प्रा. लि.,
४७३ सदाशिव पेठ,
पुणे ४११ ०३०.


किंमत :
३००/- रुपये

अक्षर रचना :
एस. एम. इंटरप्रायसेस
श्री. सुरेश माने
गोकुळनगर, कोंढवा रोड, पुणे ४८.

मुद्रक :
रमेश पाटील
श्री जे प्रिंटर्स प्रा. लि., पुणे ३०.