पान:The History of Antiochus Epiphanes or the Institution of the Feast of Dedication.pdf/१

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


THE HISTORY

OF

ANTIOCHUS EPIPHANES

OR THE INSTITUTION

OF THE

FEAST OF THE DEDICATION

מגילת אנטיוכוס


आनतिओखोस राजाचा इतिहास

अथवा

हालुक्याचे सनाची स्थापना.