पान:The Daily Prayers translated from Hebrew to Marathi.pdf/७

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन करतांना काही समस्या उद्भवल्या आहेत


ड्स्नाएलातोळ `स म्रद्रीम मंडळांच्या संप्रदायाप्नमप्णें रचलेली

नि’ह्मांचीं प्रार्थना.

ड्चें मराठी भाषांतर

स्वं. अ. मे. योसेंफ येहैज्कैल रप्जपुरकर

ट्ळात्रीद् सामून याच्या शाळेंताळ मुख्य गुरु व ड्स्नाएळच्या सद्गुण मंडळींचे › चिटर्णांस यांनळी’ केलैं व त्याची . प्रश्यादृनो ख.उऱ्[ अ- मयेहेंज्कृळ विंनयामीन पेंणकरॅ

यांर्नहूं मुळाऱ्य या हृप्र प्रसहृळीत आपल्या एस्नाएल्व् बांघ्रयाच्या उपयोगाकरिता स्त्रखच’ळाने नंमुंवहैं'फंयें ड्स्राएळी सन ५६9९, (ड्स’मळी सन १८८९ ) सालॅघ् ॰ अ. मे. आह्मरोंन ’याकोंत्र दिवेकर यांजकडून र्डेग्ग्ळो-ज्युद्देरेंळा `टँ’ळान्ङ व्हृन्याँक्युळर छापखान्यामघ्में छापविळें व त्याची

दुसरी आवृत्ती मे. सप्लौमन जोजफ तळकर’”

यांनी आज बों कित्येक वर्षे त्ररच्चि ग्रंथाची उणीव भासत होता ती दृर करण्याकारैतां स्वत च्या खचौनें मुंबईम' में

में. शिम’ओन ,याअप्कळोब खरोळकर -

पल्ला या बॉम्बे द्दियूं पब्ळीर्शीग र्ढेप्त्त्ङ प्रिंटिंग प्रेसमच्ये' छापविठें.

ड्साएळी सन ५६९५ड्- स- ६९३४-

(सत्र हृऋ प्रथम पकॄप्शक्रु‘ स्वरु- अं. में… येहेंज्कैल प्तिनंयार्मोन पणकरु यांचे ळाचै- मे… हृप्ग्ईंम यैहेंज्फेल पेणफर बों. ए. बांदा यांनी आपठे _स्याघांन ठेंविढें आहेत)

किंमत ५॥ रुपये-