पान:Ganitatalya gamatijamati.pdf/92

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
८६
गणितातल्या गमती जमती


 ह्या प्रश्नाचं उत्तर काढणं गणिताने अवघड असलं तरी प्रत्यक्ष उत्तर आहे कळायला सोपे. ते म्हणजे १/Π. छेदस्थानचा Π हा आकडा आपल्या परिचयाचा आहे. एखाद्या वर्तुळाचा परिघ त्याच्या व्यासाच्या -Π पट असतो. Π जवळजवळ २२/७ इतका आहे.

 वुल्फ नावाच्या गणितज्ञाने १८४९ ते १८५३ च्या काळात प्रयोग करून पाहिलं. ५००० वेळा सुई फेकून त्याने किती प्रमाणात ती एखाद्या रेषेवर पडते ते पाहिलं. त्यावरून त्याने म्हणजे जवळजवळ ३.१५९६ असा निष्कर्ष काढला. तो Π च्या वास्तविक मूल्याच्या पुष्कळच जवळ आहे.

 ज्यांना रिकामा वेळ असेल त्यांनी हा प्रयोग करून पाहावा !


♦ ♦ ♦