पान:Ganitatalya gamatijamati.pdf/70

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
६४
गणितातल्या गमती जमती


गणितातल्या गमतीजमती.pdfचित्र क्र. २

 शंटिंग करून डब्यांची अदलाबदल करून दाखवा. सध्या इंजिन उभे आहे तो ट्रॅॅक भरपूर लांब आहे असे समजावं. त्याचप्रमाणे डबे इंजिनाच्या मागे पुढे जोडता येतात हे गृहीत धरावे.

प्रश्न ६ : असे का व्हावं?

 दोन शहरे ‘अ’ आणि ‘ब’ च्या दरम्यान तासाच्या अंतराने बसेस जातात. ह्या शहरांच्या मध्यावर ‘क’ ह्या ठिकाणी दोन्ही बाजूंच्या बसची स्थानके समोरासमोर आहेत. तिथे राहणारा एक रिकामटेकडा माणूस वेळ घालवायला वाटेल त्यावेळी ‘क’ जवळ उभा राही आणि मिळेल ती पहिली बस पकडे. त्याची स्थानकावर येण्याची वेळ पूर्णपणे अनिश्चित असे. पण त्याला असे आढळून आलं की, १०० पैकी साधारण ९० वेळा तो ‘अ’ कडे जाई आणि फक्त १० वेळा ‘ब’ कडे.

 दोन्ही बाजूंच्या बसेस तितक्याच फ्रिक्वेंसीने जात असताना असा पक्षपातीपणा का व्हावा?

प्रश्न ७ : वाढदिवस

 एका वर्गात ३० मुले आहेत. समजा तुम्ही पैज लावली की, कमीत कमी एक तरी मुलांची जोडी असेल की ज्यांचे वाढदिवस एकाच दिवशी असतील. ही पैज तुम्ही जिंकण्याची शक्यता कितपत असेल?

 ही शक्यता (१) १० टक्क्यांहून कमी असेल? (२) सुमारे ५० टक्के असेल? (३) त्याहूनही बरीच जास्त असेल?

 उत्तरे लेखांक १७ मध्ये.


♦ ♦ ♦