पान:Ganitatalya gamatijamati.pdf/69

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
सोडवणार हे प्रश्न?
63दोन पटांवर खेळणं सोपं नाही” अविश्वासाने भास्करबुवा उद्गारले.

 पण लीलावतीने ते बोलणं खरं करून दाखवलं. कसं?

प्रश्न ४ : हे जमेल का?

इथे एक बुद्धिबळाचा पट दाखवला आहे. त्यातले बाणाने निर्दिष्ट केलेले कॉर्नरचे पांढरे दोन चौकोन कापून टाकले असे समजा.

गणितातल्या गमतीजमती.pdf
चित्र क्र. १

 उरलेल्या आकृतीत ६२ चौकोन आहेत. ते शेजारच्या पट्टीने झाकून टाकायचे आहेत. पट्टीने शेजारचे दोन चौकोन झाकता येतात. मात्र तोच चौकोन दोन किंवा अधिक वेळा झाकता कामा नये, आणि पट्टी अवशिष्ट पटाच्या बाहेर पडता कामा नये.

 हे शक्य आहे का? प्रयत्न करून पाहा !

प्रश्न ५ : शंटिंग करा.

 एका स्टेशनजवळ इंजिन आणि दोन डबे तीन लोहमार्गावर चित्र क्र. २ प्रमाणे आहेत. ‘क’ हा रुळाचा भाग एक डबा मावेल इतका लांब आहे, पण इंजिन मावेल इतका नाही.