पान:Ganitatalya gamatijamati.pdf/49

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे११. लांबी, क्षेत्रफळ आणि घनफळ

 चित्र क्रमांक १ मध्ये एक घनाकृती ठोकळा दाखवला आहे. समजा, त्याची प्रत्येक बाजू एक सेंटिमीटर आहे, तर त्याचं पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ किती? त्याचप्रमाणे त्याचं घनफळ किती असेल?

गणितातल्या गमतीजमती.pdf
चित्र क्रमांक १

 गणित सोपं आहे. ह्या आकृतीच्या पृष्ठभागात एकूण सहा चौरस आहेत. प्रत्येकाचे क्षेत्रफळ एक वर्ग सेंटिमीटर आहे. म्हणजे एकंदर पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ = ६ वर्ग सेंटीमीटर. त्याचप्रमाणे ठोकळ्याचं घनफळ = १ x १ x १ = १ घन सेंटिमीटर.

 आता समजा, त्या ठोकळ्याची प्रत्येक बाजू लांब करून