पान:Ganitatalya gamatijamati.pdf/4

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


गणितातील गमती जमती


प्रकाशक
अरविंद घनःश्याम पाटकर
मनोविकास प्रकाशन,
फ्लॅट नं. ३ ए, चौथा मजला,
शक्ती टॉवर्स, ६७२ नारायण पेठ,
पुणे - ४११०३०
दूरध्वनी : (०२०) ६५२६२९५०
Website:wwwww.manovikasprakashan.com
E-mail: manovikaspublication@gmail.com


@ जयंत नारळीकर

मुखपृष्ठ । सतीश भावसार

अक्षरजुळणी । युनिक सिस्टीम, मुंबई

मुद्रक | प्रतिमा ऑफसेट, पुणे.

पुनर्मुद्रण । २० जुलै २०१४
पुनर्मुद्रण । १० फेब्रुवारी २०१६

ISBN : 978-93-83850-42-6

किंमत । रु ६०