पान:Ganitatalya gamatijamati.pdf/23

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
१६
गणितातल्या गमती जमती त्या मुलाला ह्या पद्धतीने गुणाकार करता येऊ लागला. तुम्ही पण हा नियम वापरून पहा आणि .......

 ह्या नियमाचे गुपित ० आणि १ च्या अंकगणिताने चटकन कळेल. शोधायचा प्रयत्न करा!


♦ ♦ ♦