पान:Ganitatalya gamatijamati.pdf/19

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
१२
गणितातल्या गमती जमतीम्हणजे दोन्ही दोरांची गुंतागुंत सुटेल. मात्र हे दोन्हींपैकी एका हाताभोवतीच जमेल !


♦ ♦ ♦