पान:Ganitatalya gamatijamati.pdf/18

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
७ + ८ किती
११


फक्त दोन आकड्यांचं गणित आणि हे आकडे म्हणजे :

   ०, १.

 इथे लागू पडणारे बेरजेचे नियम म्हणजे :

   ० + ० = ०  ० + १ = १

   १ + १ = ०

 हे नियम बनवताना तर्कशास्त्राची कास धरावी लागते. कशी ते आपण पाहू. समजा, आपण सुरवात केली पहिल्या नियमापासून.

   ० + ० = ०

 त्यानंतर ० + १ म्हणजे किती?

 पर्याय दोनच आहेत :

   ० + १ = ०, ० + १ = १

 पैकी पहिला पर्याय घेतल्यास पहिल्या नियमाशी तुलना केल्यास ० आणि १ मध्ये काहीच फरक नाही असं दिसून येतं. म्हणून दुसरा पर्याय घ्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे १ + १ करता जे दोन पर्याय आहेत; त्यातला १ + १ = ० हाच बरोबर हे थोडा विचार केल्यास (आणि पहिल्या दोन नियमांशी तुलना केल्यास) दिसून येईल.

 हे लहानसं गणित व्यवहारात कुठे लागू पडतं?

लेखांक २ मधील कोड्याचे उत्तर

खांबाला बांधलेल्या दोराचे टोक 'अ' हाताभोवतालच्या रिंग मधून
"ब" या ठिकाणातून बाहेर काढून त्या हाताच्या बोटावरून न्यावे.