पान:Ganitachya sopya wata.pdf/95

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


गणिताच्या सोप्या वाटा (Ganitachya Sopya Wata).pdf

 वर ABC हा त्रिकोण, PQRS हा चौकोन दिला आहे. Δ ABC चा परीघ हा 5 सें.मी. + 4 सें.मी. + 3 सें.मी. = 12 सें.मी. आहे. PQRS चा परीघ हा 5 सें.मी. + 4 सें.मी. + 6 सें.मी. + 3 से.मी. = 18 सें.मी. एवढा आहे.

लक्षात ठेवा की परीघ ही एक प्रकारची लांबी आहे. बहुभुजाकृती भोवती, चिकटून, एखादी दोरी गुंडाळली, तर त्या दोरीची लांबी ही बरोबर परीघाएवढी होते. वर्तुळाचा परीघ कसा मोजाल? तर त्याचाही नियम आहे, सूत्र आहे.

गणिताच्या सोप्या वाटा (Ganitachya Sopya Wata).pdf

समजा r सें.मी. त्रिज्या असलेलं वर्तुळ आहे. मग त्याचा परीघ 2π x r = 2 x 22/7 x r सें.मी. एवढा असतो.

उदाहरणार्थ 3 सें.मी. त्रिज्या असलेल्या वर्तुळाचा परीघ 2 x 22/7 x 3 सें.मी. = 132/7 सें.मी. = 186/7 सें.मी. एवढा असतो.

पुन्हा लक्षात ठेवा की एकाद्या आकृतीचा परीघ ही लांबीची बेरीज

९३
पुरवणी