पान:Ganitachya sopya wata.pdf/92

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
बहुभुजाकृतींचे क्षेत्रफळ मोजणे थोडे अवघड, तरी तुम्हाला जमण्याजोगे असते. यासाठी आणखी एक नियम लक्षात ठेवा : त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = 1/2 पाया x उंची

तुम्हाला हे पटते का? खालील आकृतीवरून ते स्पष्ट होईल.
गणिताच्या सोप्या वाटा (Ganitachya Sopya Wata).pdf

 ABC या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ मोजायचे आहे. त्यासाठी AP ही लंबरेषा काढली. मग BPAS व APCR हे काटकोन चौकोन पुरे केले. काटकोन चौकोनाचे क्षेत्रफळ तर आपल्याला मोजता येते. मग BPAS चे क्षेत्रफळ = BP x AP आणि APCR चे क्षेत्रफळ = PC X AP

 मग दोन्ही काटकोन चौकोनांचे मिळून किंवा SBCR या मोठ्या काटकोन चौकोनाचे क्षेत्रफळ = BP X AP + PC X AP

= (BP + PC) X AP = BC X AP

हे लक्षात आले का, की Δ ABP व Δ APC मिळून Δ ABC बनतो.

Δ ABP = 1/2 काटकोन चौकोन BPAS

Δ APC = 1/2 काटकोन चौकोन APCR

∴ Δ ABC = Δ ABP + Δ APC

= 1/2[BPAS + APCR]

= 1/2BC X AP

९०
गणिताच्या सोप्या वाटा