पान:Ganitachya sopya wata.pdf/91

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
मधे मिळेल. चौरसाची लांबी व रूंदी सारखीच असते म्हणून क्षेत्रफळ = बाजूच्या लांबीचा वर्ग. आतां लक्षात राहील ना?

 दोरीच्या लांबीत जेवढे सें.मी. मावतात, तेवढी तिची सें.मी. मधे लांबी, संत्र्याच्या वजनाची बरोबरी करायला जेवढे ग्रॅम लागतात, तेवढे त्याचे वजन.

 तसेच, वहीच्या कागदावर जेवढे चौरस सें.मी. बसतात, तेवढे त्याचे क्षेत्रफळ.

 काटकोन चौकोनाचे क्षेत्रफळ = लांबी x रुंदी

काटकोन चौकोनाची लांबी दुप्पट केली, तर क्षेत्रफळ दुप्पट होईल. रूंदी दुप्पट केली तरी क्षेत्रफळ दुप्पट होईल. चौरसाची वाजू दुप्पट केली, तर सगळ्याच बाजू दुप्पट होणार व क्षेत्रफळ चौपट होईल.

गणिताच्या सोप्या वाटा (Ganitachya Sopya Wata).pdf
वरील तीन आकृत्यांमध्ये हे स्पष्ट केले आहे.
2 सें.मी. x 4 सें. मी. चा काटकोन चौकोन,
2 सें.मी. x 8 सें. मी. चा काटकोन चौकोन,
4 सें.मी. x 4 सें.मी. चा चौरस
व 2 सें.मी. x 2 सें.मी. चा चौरस यांची क्षेत्रफळे. चौरस सें.मी मधे मोजून पहा.
त्रिकोणाच्या आकाराचे, किंवा दुसऱ्या सरळ बाजूंच्या
पुरवणी
८९