पान:Ganitachya sopya wata.pdf/86

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे1. पुढील अपूर्णांकांना तीन दशांश स्थळांपर्यंत दशांश अपूर्णांकांचे रूप द्या.

7/25, 6/13, 52/25, 5/7, 14/11

2. तीन दशांश स्थळापर्यंत भागाकार करा.

25.4 ÷ 8,   4.02 ÷ 5,
83.27 ÷ 11  670.9 ÷ 7

3. खालील अपूर्णांकांचे आवर्ती रूप लिहा.

2/13, 4/7, 5/11

4. पुढील बहुपदींची बेरीज करा.

i) (m + 4n - 12) + (3m - 2n + 7)
ii) (5a + 2b + 8) + (3a,-6b - 13)
iii) (6a - 5b - 2) + (2a +7b - 8) + (b - 3a)
iv) (3m + 5n - 11) + (2m - 13n)

5. खालील गुणाकार करा.

(3u - 4v) (7u + 2v)
(6a + b - 8) (2a - 3b)

6. अपूर्णांकांच्या खालील पदावल्या सोडवा.

i) 3/8 - 1/5 + 1/4
ii) 7/9- (3/4 - 2/3)
iii) 40.52 + 23.08 - 36.95
iv) 5/6 + 1/5 - (3/10 - 4/5)

7. 8 माणसे एक भिंत तीन दिवसात बांधतात. तर 6 माणसांना तीच भिंत बांधण्यास किती दिवस लागतील?

८४
गणिताच्या सोप्या वाटा