पान:Ganitachya sopya wata.pdf/8

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

विद्याथ्यांची गणिताची भीति जाऊन त्यांना त्यात गोडी उत्पन्न व्हावी, आत्मविश्वास वाढावा व परीक्षेत चांगले यश मिळावे असा या पुस्तकाचा उद्देश आहे. एखादा विभाग मुलांना समजला नाही, तर छोटे छोटे दाखले किंवा उदाहरणे देऊन स्पष्ट करावा व मगच त्यावरील गणिते सोडवण्यास शिकवावे. अशा प्रकारची, मुलांना रस उत्पन्न करणारी व चटकन समजणारी उदाहरणे तुम्हाला सुचली, तर जरूर प्रकाशकांकडे किंवा माझ्याकडे पाठवा. पुढच्या आवृत्तीत त्यांचा समावेश करता येईल.

सौ. मंगला नारळीकर.