पान:Ganitachya sopya wata.pdf/66

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


गणिताच्या सोप्या वाटा (Ganitachya Sopya Wata).pdf


∴ (72, 119) = (72, 47) = (47, 25)

∴ (47, 25) = (25, 22)

∴ (25, 22) = (22, 3)


∴ (72, 119) = (22, 3) = (3, 1) = 1

या गणितात 72 व 119 यांना 1 शिवाय दुसरा समान अवयव नाही हे समजले. म्हणून त्यांचा म.सा.वि. 1 आला.

आणखी एक उदाहरण पाहू.

उदा. (119, 154) शोधा

119 < 152 म्हणून 119 ने 154 ला भागू.

गणिताच्या सोप्या वाटा (Ganitachya Sopya Wata).pdf


∴ (119, 154) = (119, 35)

∴ (119, 35) = (35, 14)

∴ (14, 35) = (14, 7)


आता 7 ने 14 ला पूर्ण भाग जातो म्हणून (14, 7) = 7,

∴(119, 154) = 7

६४
गणिताच्या सोप्या वाटा