पान:Ganitachya sopya wata.pdf/62

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
सरावासाठी खालील संख्यांचे लसावि व मसावि काढा -

(1) 15, 25, 60

(2) 24, 96 .

(3) 42, 25, 1050

(4) 12, 60, 108

लसावि मसावि चा उपयोग करून गणिते कशी करतात ते पहा -

उदा. 1 एका दुकानदाराकडे निळे कापड 105 मीटर, लाल कापड 60 मीटर व पांढरे कापड 120 मीटर आहे. त्याला प्रत्येक कापडाचे सारख्या लांबीचे तुकडे करायचे आहेत. जास्तीत जास्त किती लांबीचे तुकडे करता येतील?

 सगळे तुकडे सारख्या लांबीचे हवेत - तुकड्याच्या लांबीची संख्या असेल, तिने 105, 60 व 120 या सर्वांना पूर्ण भाग गेला पाहिजे म्हणजे तुकड्याच्या लांबीची संख्या 105, 60 व 120 यांची विभाजक आहे व अशी मोठ्यात मोठी संख्या हवी म्हणजे 105, 60 व 120 यांचा मसावि हवा.

105 = 3x5x7

60 = 2x2x3x5

120 = 2x2x2x3x5

∴ मसावि = 3x5 = 15

∴कापडाचे तुकडे 15 मीटरचे करता येतील.

उदा. 2 शाळेतील मुलांमध्ये, 20 मुलांच्या, 30 मुलांच्या किंवा 50 मुलांच्या अशा रांगा केल्या तर एकही मुलगा शिल्लक रहात नाही. तर शाळेत कमीत कमी किती मुले असतील?

शाळेतील मुलांच्या संख्येला 20, 30 व 25 ने पूर्ण भाग जातो

म्हणून ती संख्या 20, 30 व 25 ची विभाज्य आहे व अशी लहानात लहान संख्या म्हणजे लसावि हवा.

६०
गणिताच्या सोप्या वाटा