पान:Ganitachya sopya wata.pdf/57

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
वेगवेगळा आहे हे! विभाज्य म्हणजे दिलेल्या संख्यांनी पूर्ण भाग जाणारी संख्या म्हणून ती दिलेल्या संख्यांपेक्षा मोठी असणार तर विभाजक म्हणजे दिलेल्या संख्यांना ज्याने पूर्ण भाग जातो ती संख्या - म्हणून ती दिलेल्या संख्यांपेक्षा लहान असते. तेव्हा लक्षात ठेवा की लघुत्तम म्हणजे सर्वात लहान असा विभाज्य असला तरी तो दिलेल्या संख्यांपेक्षा मोठा, तर महत्तम म्हणजे सर्वात मोठा असा विभाजक असला तरी तो दिलेल्या संख्यांपेक्षा लहान असतो.

गणिताच्या सोप्या वाटा (Ganitachya Sopya Wata).pdf

नमुन्यासाठी आपण 6 व 15 या दोन संख्यांचे लसावि, मसावि काढून पाहू.

6 ने भाग जाणाच्या किंवा विभाज्य संख्या 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 व याहूनही मोठ्या आहेत.

15 ने भाग जाणाच्या किंवा विभाज्य संख्या 15, 30, 45, 60, 75, व याहूनही मोठ्या आहेत.

आता दोन्हींच्या विभाज्य संख्यांमध्ये 30, 60, 90 इत्यादी कॉमन किंवा साधारण विभाज्य आहेत. अर्थात् त्यापैकी 30 ही संख्या सर्वात

ल.सा.वि. । म सा.वि.
५५