पान:Ganitachya sopya wata.pdf/50

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


कधी कधी व्यवहारी अपूर्णाकाला दशांश रूप देताना भागाकार संपतच नाही. जसे

1/3-ला दशांश रूप देताना -

गणिताच्या सोप्या वाटा (Ganitachya Sopya Wata).pdf

 म्हणजे दशांश टिंबानंतरची कितीही शून्ये खाली उतरवली तरी भागाकार संपत नाही, बाकी सदैव एक राहते. अशावेळी दशांश टिंबानंतर दोन किंवा तीन स्थाने भरेपर्यंतच भागाकार करतात व त्या व्यवहारी अपूर्णांकाचे दशांश अपूर्णांकात बिनचूक रूपांतर न होता, अंदाजे रूपांतर होते.
दशांश अपूर्णांकांचे गुणाकार व भागाकार देखील अवघड नसतात. ते कसे असतात ते पाहू. प्रथम कुठल्याही दशांश अपूर्णांकाला 10, 100, 1000 इ. संख्यांनी गुणणे किंवा भागणे किती सोपे असते पहा. आधी भागाकार करू.

2.5 = 55/10 = 25/10

2.5/10 = 25/10 x 1/10 = 25/100 = .25

तसेच 42.63 = 4263/100 = 4263/100

42.63/10 = 4263/100 x 1/10 = 4263/100 = 4.263

तसेच 42.63/100 = 4263/100 x 1/100 = .4263

म्हणजेच कुठल्याही दशांश अपूर्णांकाला 10 ने भागणे म्हणजे दशांश टिंब एक स्थान डावीकडे हलवणे. दशांश अपूर्णांकाला 100 * भागणे म्हणजे दशांश टिंब दोन स्थाने डावीकडे हलवणे. तसेच 1000 ने भागणे म्हणजे दशांश टिंब तीन स्थाने डावीकडे हलवणे.


४८
गणिताच्या सोप्या वाटा