पान:Ganitachya sopya wata.pdf/44

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


 ∴ व्यस्त प्रमाणाचे गणित

रोज 4 गणिते केल्यास 12 दिवस लागतात.

∴ रोज 1 गणित केल्यास 12 x 4 = 48 दिवस लागतील.

∴रोज 6 गणिते केल्यास 48/6 = 8 दिवस लागतील. (कारण रोजी 1 गणिताने लागणारे दिवस/6 = 8 : इथे मजुरांऐवजी रोज सोडवल्या जाणारया गणितांचा अकडा आहे)

आता आणखी एक गणित पहा - इथे एकाच गणिताचे छोटे छोटे भाग आहेत व ते वेगवेगळ्या पद्धतीने सोडवायचे.

उदा० एका मोटारीला 34 कि.मी. जाण्यास 40 मिनिटे लागतात. तर मोटारीचा ताशी वेग काय ? गाडीचा वेग 2/3 पट केला तर 272 कि.मी. जाण्यास किती वेळ लागेल ?

मोटारीचा वेग काढताना 1 तास = 60 मिनिटे हे लक्षात ठेवा. 60 मिनिटात मोटर किती कि.मी. जाते, तो मोटारीचा ताशी वेग

∴ मिनिटे व कि.मी. समप्रमाणात आहेत व मिनिटे/ कि.मी. हे गुणोत्तर प्रमाण कायम आहे.

60 मिनिटात क कि.मी. जात असेल, तर

60/ = 40/34 असे समीकरण मिळते.

∴ 60 x 34 = 40 x क   (दोन्ही बाजूंना 34 क ने गुणले)

∴ क = 60 x 34/40 = 3 x 17

∴ मोटारीचा ताशी वेग 51 कि.मी. असा आहे.

आता तो 2/3 पट केला, तर 51/1 x 2/3 = 34 कि.मी. होईल.

34 कि.मी. वेगाने 272 कि.मी. जायचे आहे. पुन्हा जास्त वेळ गाडी चालवली तर जास्त कि.मी. जाईल.

४२
गणिताच्या सोप्या वाटा