पान:Ganitachya sopya wata.pdf/42

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहेया पद्धतीत एका माणसाला लागणारा वेळ काढून मग गणित सोडवले जाते. आणखी एक गणित पहा.

उदा. एका टाकीला पाच सारखे नळ आहेत. पूर्ण भरलेली टाकी रिकामी करण्यास दोन नळ सोडून ठेवळे तर 10 तास टाकी रिकामी होण्यास लागतात पाचही नळ सोडले तर टाकी रिकामी होण्यास किती वेळ लागेल ?

इथे नळ जास्त सोडले तर वेळ कमी लागेल.

व्यस्त प्रमाणाचे गणित आहे.

आता आपल्या रीतीप्रमाणे एका नळाला टाकी रिकामी करण्यास किती वेळ लागेल ते प्रथम पाहू. इथे माणसाऐवजी नळ काम करतो.

2 नळ सोडल्यास 10 तास लागतात तर
1 नळ सोडल्यास 20 तास लागतील होय ना ?

मग 5 नळ सोडल्यास त तास लागत असतील तर

एका नळास लागणारे तास/एकूण नळ = एकूण नळास लागणारे तास
20/5 = त
∴ त = 4

∴ 5 नळ सोडल्यास टाकी 4 तासात रिकामी होईल. इथे मजुरांऐवजी नळ काम करत आहेत असे म्हणाला हरकत नाही. मात्र एका नळाला ठरलेलं काम करायला किती वेळ लागतो ते सरळ दिलेलं नाही ते आपल्याला शोधावे लागले.

आणखी उदाहरण पहा -

उदा. 12 मजूर एक घर 48 दिवसात बांधतात. अशी 2 घरे बांधण्यास किती मजूर लावले तर 32 दिवसात काम पुरे होईल ?

४०
गणिताच्या सोप्या वाटा