पान:Ganitachya sopya wata.pdf/23

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
ते 2/5 असंही आहे याचा उपयोग करून

/260 = 2/5 हे समीकरण मिळतं.

मग दोन्ही बाजूंना 260 ने गुणलं तर दोन्ही बाजूंचे छेद जातील (हवंतर 260 × 5 या संख्येनेही गुणू शकता)

मग /260 x 260 = 2/5 x 260 असे समीकरण आले.

2/5 X 260 या अपूर्णांकात अंश 2 x 260 व छेद 5 आहे दोघांनाही 5 ने भागलं की अंश = 520/5 = 104 किंवा 2 X 52/1 = 104 असा येतो तर छेद 1 मिळतो.

∴ ट = 104 किंवा टेबलांची संख्या 104 आहे. आतां किंचित कठीण गणित पहा.

उदा० आठ मुलांना 24 चॉकलेट वाटली त्याच प्रमाणात चॉकलेट द्यायची असतील तर 15 मुलांना किती चॉकलेट लागतील ?

इथे मुलं व चॉकलेट यांचं गुणत्तर प्रमाण सरळ दिलेलं नाही पण मुलं वाढली तर चॉकलेट त्याच प्रमाणात वाढतात म्हणून ते समप्रमाणात आहेत. त्यांचे गुणोत्तर प्रमाण माहीत नसलं तरी 8 मुलांना 24 चॉकलेट लागतात हे माहीत आहे म्हणून

मुले/चॉकलेट हे गुणोत्तर 8/24 = 1/3 आहे असे शोधून काढता येतं. आता 15 मुलांना च चॉकलेट लागतात असे मानूं. मग

15/ = 1/3 हे समीकरण मिळतं. दोन्ही बाजूंना 3च ने गुणलं की 15/ x 3 x च = 1/3 x 3 x च

∴ 15 x 3 = च

बाजूंची अदलाबदल करून च = 45 हे उत्तर मिळतं.

∴ 15 मुलांना 45 चॉकलेटं लागतील.
गुणोत्तर प्रमाण
२१