पान:Ganitachya sopya wata.pdf/102

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
मुलांसाठी संग्राह्य पुस्तके
८ वी ९ वी १० वी च्या अभ्यासक्रमावर आधारित
मनोविकास इंग्रजी व्याकरण
ले. आत्माराम शेट्ये
हसत खेळत अभ्यास सहज परीक्षा पास
डॉ. श्रीकांत जोशी
चौदा भारतीय रत्ने
विट्ठलराय भट
थोरांचे विचार
अरूण भालेकर
वैज्ञानिकांच्या नवलकथा
रमेश सहस्त्रबुद्धे
मुलांसाठी छान छान गोष्टी
सुनंदा देशपांडे दातार
निसर्गाची भानामती
डॉ. हेमंत विंझे
-------------------
गणिताच्या सोप्या वाटा (Ganitachya Sopya Wata).pdf
किंमत - दहा रुपये