पान:E-Book 100 Common Birds in Maharashtra Marathi (2).pdf/117

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
महाराष्ट्रातील १०० सामान्य पक्षी
डॉ. राजू कसंबे : 2015


49. Red-breasted Parakeet Psittacula alexandri लाल पोटाचा-पोपट
50. European Roller Coracias garrulus यूरोपियन नीळकंठ
51. Great Pied Hornbill Buceros bicornis महाधनेश
52. Malabar Pied Hornbill Anthracoceros coronatus मलबारी कवड्या धनेश
53. Tytler's Leaf-Warbler Phylloscopus tytleri टायटलरचा पर्णवटवट्या
54. Great Thick-knee (Great Stone Plover) Esacus recurvirostris करवानक
११७