पान:Aagarakar.pdf/9

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

देशमुख आणि कंपनीचीं प्रकाशनें

वि. स. खांडेकर फुलें आणे दगड (आ. दुसरी) ३ घरट्याबाहेर (,,)३ पहिली लाट ( ,,) ) ३ स्री आणि. पुरुष ( ,,) २ सूर्यकमळे ( ,, ) ૨ll कालचीं स्वप्ने ३ आजचीं स्वप्ने ३ कलिका २।मृगजळांतील कळ्या २|| सुवर्ण-कण २।। सायंकाल (आ. दुसरी ) २|| अविनाश १||| मंदाकिनी १||| मंजिच्या २| सहा भाषणें २ फुलें आणि कांटे २। हिरवा चांफा (आ. तिसरी ) ५ दोन ध्रुव (,, •) ५ पहिलें प्रेम (आ. दुसरी ) ३ क्रौंचवध ( , , ) ५ पांढरे ढग ( ,, ) ૪| जळलेला मोहार ३ मराठीचा नाट्य-संसार ३ ना. धों. ताह्मनकर तात्या भाग १ ला(आ. दुसरी) ४ तात्या भाग २ रा ३ निवाडे भाग १ ला २|| निवाडे भाग २ रा ४ चकमकी १| बच्चा नवरा १|| अनेक आशीर्वाद ३॥ दाजी भा. १ ला (आ. तिसरी) ३॥

ग. त्र्यं. माडखोलकर अवशेष २ व्यक्तिरखा २| माझी नभोवाणी २ नवे संसार (जप्त ) ४ चंदनवाडी ६||नागकन्या २
साने गुरुजी 

पुनर्जन्म ( आा. दुसरी ) ३ आस्तिक ( ,, ) ३ सोन्यामारुति? ( ,, ) २ गोड निबंध (भा. १ )३ गोड निबंध (भा. २)३ गोड निबंध (भा. ३ रा) ३ चिं. वि. जोशी आणखी चिमणराव (आ.दुसरी) ४,नवें भारूड २ स्टेशनमास्तर २ नटश्रेष्ठ |||

दतु बांदेकर 

सख्याहरी (आ. दुसरी) १॥ नवी आघाडी १|| तूं आणि मी २| नजरबंदी २|