पान:हिदुस्थानातील पाऊस व झाडे.pdf/58

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
४५

लाविल्याने हवेमध्ये फारसा फरक होण्याचा संभव नाहीं. जिकडे तिकडे सर्व देशभर कोट्यवधि झाडे पाहिजे आहेत. तरच कांहीं इच्छित हेतु सिद्धीस जाण्याचा संभव आहे. ह्याकरितां, सरकार व रयत यांनी शक्य तितकी झाडे लावण्याविषयी प्रयत्न केला असतां, ह्या देशाचे मोठे कल्याण केल्यासारखे होणार आहे.


--------------------
हिदुस्थानातील पाऊस व झाडे.pdf