पान:हिदुस्थानातील पाऊस व झाडे.pdf/29

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
१६

रून सर्व देशामध्ये उष्णताच जास्त असते, असे म्हणण्यास हरकत नाहीं.

 हिंदुस्तान देशांतील दुसरा हवेचा विशेष म्हटला म्हणजे एथे नियमित काळी मात्र पाऊस पडतो. पावसाळा साधारणतः जून पासून ऑक्टोबर अखेरपावेतों पांच महिने असतो. बाकीचे सात महिने साधारणतः पर्जन्यरहित असतात, असे म्हणण्यास हरकत नाहीं. म्हणजे पांच महिने जो पाऊस पडतो, त्याजवरच वर्षभर निर्वाह करावा लागतो.--------------------