पान:हिदुस्थानातील पाऊस व झाडे.pdf/147

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
१३४

प्रयत्न सुरू असावे, परंतु हा सुलभ उपाय योजला जाऊ नये हें फार आश्चर्य आहे. शोभा हा दुसरा महत्त्वाचा फायदा आहे. ज्या ठिकाणी सर्व कृत्रिम शोभा केलेली असते त्या ठिकाणी स्वाभाविक शोभेची मिसळ झाल्यास मनास किती आल्हाद वाटणार आहे !!

 हरएक प्रकारच्या पडीत जमिनीवर :– एथे झाडे लावि- ल्यापासून फायदा एवढाच की, ही जमीन लागवड करण्यास लायक नसल्यामुळे, या ठिकाणी झाडे लाविल्यापासृन विनाकारण जमीन पडून रहात नाहीं.


---------------------