पान:हिदुस्थानातील पाऊस व झाडे.pdf/11

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

  पर्जन्यव्याप्ति. ६७-७४
  उपसंहार. ७४-७८
भाग ५ वा. ७९-९१
 पाण्याचा संचय.
  पाटबांधारे. ७९-८१
  झरे. ८१-८४
  झाडांच्या क्रिया. ८४-९१
भाग ६ वा. ९२-११७
 झाडांपासून इतर उपयोग.
  दहिंवर. ९२-१००
  जमिनीचे बंधन. १०१-१०३
  वादळास प्रतिकार. १०३-१०४
  खताची उत्पत्ति. १०४-१०९
  हवेची शुद्धि. ११०-११५
  वाऱ्यास प्रतिबंध. ११५-११६
  उद्योगधंद्यांची वाढ वगैरे. ११६-११७
भाग ७ वा. ११८-१३४
 जंगलसंरक्षण.
  भूगर्भशास्त्रकाल. ११८-११८
  भूगर्भशास्त्रानंतरचा काल. ११८-१२०
  वेदकाल. १२०-१२१
  पौराणिक काल. १२२-१२२
  ऐतिहासिक काल. १२३-१२९
  झाडे लावण्यास योग्य स्थलें. १२९-१३४
--------------------