पान:हिदुस्थानातील पाऊस व झाडे.pdf/10

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
अनुक्रमणिका.
----------
पृष्ठें.
भाग १ ला. १-१६
 हिंदुस्थानचे भूगोलवर्णन व हवामान.
  भूगोलवर्णन. १-१२.
  हवामान. १२-१६.
भाग २ रा. १७-२७.
 हिंदुस्थान देशाच्या स्वाभाविक अवश्यकता.
  थंडी. १७-२१.
  पाऊस. २१-२४.
  पाण्याचा संचय. २४-२७.
भाग ३ रा. २९-४५.
 थंडी.
  रंग. ३०-३४
  रसायनव्यापार. ३४-३९
  बाष्पीभवन. ३९-४५
भाग ४ था. ४६-७८.
 पाऊस.
  ऋतु. ४६-५३
  नियतकालिक वारे. ५३-६०
  पर्जन्यवृष्टि. ६०-६४
  झाडे व पाऊस ह्यांचा अन्योन्य संबंध. ६४-६७