पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/30

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

(७) २७७ २७९ २८१ २८४ २८६ २८९ २९० २९२ २९३ २९४ २९५ १५. न्याय निवाड्याच्या कामांत गव्हर्नरची दाबादाबी १६. रेग्युलेटिंग अॅक्ट १७७३ १७. पहिल्या इंग्रज-मराठे युद्धांत हेस्टिग्जचे अंग .. १८. वॉरन हेस्टिग्जची चौकशी १९. पिट्स इंडिया अॅक्टाचा उद्देश .. २०. टिपूवर विजय .... २१. कायमधान्याच्या पद्धतीवर सर चार्ल्स मेटकाफ याची टीका २२. वेलस्लीची तडफ.. २३. लॉर्ड मिंटोचे परराष्ट्रीय धोरण .. २४. पेशव्यांचे संस्थानहि कां ठेविलें नाहीं ? २५. ब्रिटिश अंमलाचे ध्येय : सर थॉमस | मन्रोचे विचार २६. इंग्रजी राज्याचे फायदे : राजा राम । मोहन रॉय यांचे विचार २७. सती बंदीचा कायदा २८. इंग्रजीतूनच शिक्षण द्या २९. ई. ई. कंपनीच्या सनदेची फेरतपासणी ३०. इंग्रजांची वाताहत । ३१. सिंध कां जिंकला ? ३२. शीखांशी युद्ध घोषणा ३३. पंजाब खालसा ३४. राज्य खालसा करण्याचा सिद्धांत ... ३५. (अ) ब्रह्मदेशाशी युद्ध । ३५. (ब) कंपनीचे शिक्षणविषयक धोरण । ३७. नेपाळच्या जंगबहादुरास नानासाहेबांचे पत्र .. ३८. ' मी बंडखोर नाहीं' ३९. राणी व्हिक्टोरियाचा जाहीरनामा .. २९७ २९८ ३०० ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०७ ३०९ ३११ ३१२ ३१३ •••