पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/29

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

(६) २४० ४२. गोविंदराव काळे यांचे नाना फडणीसास पत्र ४३. खड्र्याचा तह । ४४. बारा बलुत्यांत सुतार श्रेष्ठ ' ४५. सवाई माधवरावाचा मृत्यू ४६. पुण्यांत प्रलय : पट्टी वसुली ४७. होळकराची तळमळ । ४८. पेशवाईतील भाव-नियंत्रण । ४९. प्रतापसिंहाचे बाणेदार उत्तर .. २४२ २४३ २४४

: : : : : :

२४५ २४३ २४७ २५३ २५७ २५८ २५९ २६० २६२ भाग १ था । ब्रिटिश अंमल २५३ ते ३०९ १. ईस्ट इंडिया कंपनीची पहिली सनद । २. व्यापार करा, भलत्या भानगडीत पडू नका .. ३. ई. ई. कंपनीस राजकीय धोरणाची आवश्यकता ४. वेचक व सूचक स्फुट माहिती ५. सतराव्या शतकांतील प्रवास । ६. तरुण वसाहतवाल्यांची दिनचर्या ७. मुंबईच्या गव्हर्नराने मराठ्यांच्या दरबारी पाठविलेल्या कॅप्टन गार्डनला दिलेल्या सूचना ८. अकटचा वेढा .. ९. कलकत्त्याची अंधार कोठडी । १०. प्लासीची लढाई व तिचे परिणाम .. ११. राज्य वाढविण्यासाठीं सैन्य पाठवा .. १२. मराठ्यांच्या दरबारी पाठविलेला टॉमस मॅस्टिन यास आधिका-यांनी दिलेल्या सूचना । १३. हिंदुस्थानांत कारकुनी मिळविण्याची धडपड .. १४. दुहेरी राज्यव्यवस्थेचे दुष्परिणाम .. २६३ २६४ २६६ २६८ २७२ २७४ २७५ २७५